Formands beretning for 2022

   

 

   

Formands beretning for 2022.

Så er der gået et år igen, og vi kan gøre status for årets gang i Gangforeningen.
Heldigvis et år uden corona restriktioner.
Vi var ved årets slutning 101 medlemmer, mod 112 forrige år. Det går desværre stille og roligt den forkerte vej.
Fordelt på køn var vi 67 kvinder og 34 mænd.

I 1. kvartal gik vi 12 10 km ture og 6 15 km ture. Fastelavns turen d. 27. februar blev som sædvanlig afholdt fra Blokhuset, hvor festudvalget stod klar med tøndeslagning og fastelavnsboller. Mogens Schou blev kattekonge og Erling Skov blev ”Kattedronning”.
D. 3. marts afholdt vi generalforsamling på biblioteket. Jeg, Jytte og Kisser blev genvalgt, ny suppleant blev Flemming Skou.
Der var udskiftning i festudvalget, da Inge-Lise ikke ønskede genvalg efter 20 år på posten. Nick Due Hansen og Britta Dunker blev nye i festudvalget.
Der var lidt snak om, vi skulle genoptage solnedgangsturen. Det er vi ikke kommet videre med, for det kræver jo, at der er nogen der melder sig til at stå for det.

I 2. kvartal gik vi 11 10 km ture og 6 15 km ture.
D. 29. maj havde Kisser solopgangsturen fra St. Sandkås med efterfølgende morgenmad. Desværre var der kun mødt 5 op, men de fik en herlig og flot morgentur.
Mandag d. 30. maj var vi tilmeldt Ladywalk med 10 damer. Viking Atletik var arrangører.
D. 26. juni afholdt vi den årlige grillfest ved Blokhuset. 32 deltog, flot fremmøde. Efter gåturen havde Festudvalgt sørget for maden og ikke mindst i godt vejr.

I 3. kvartal havde vi 12 10 km ture og 3 15 km ture.
Søndag d. 3. juli havde vi ingen tur, men vi hjalp gangforeningen Rotna med at afmærke 5 ruter til marchen Bornholm rundt, der fandt sted d. 1. 2. og 3. juli. Mona og Frits tog ruten fra Rønne til Hasle, Rigmor og Jane, Hasle – Jons Kapel, Kisser og Inger, Jons Kapel – Hammerhavnen, Arne og jeg, Hammerhavnen – Kongeskærskolen, Jørgen og Alice, Kenn Ole og Britta, Kongeskærskolen til Bornholmerpladsen. Efterfølgende skulle vi også tage afmærkningerne ned igen. Vores forening fik kr. 2000,- for det, og vi der hjalp, fik en erkendtlighed til jul.

D. 17. august havde Nick arrangeret en endagstur til Sverige. Vi gik Simrishamn/Skillinge retur. Vi var 18 der fik en herlig tur.
D. 25. august var festudvalget igen i spil. De havde booket os ind på Bornpark Minigolf ved Østerlars. Foreningen betalte indgangen. Vi var 12 der havde en fornøjelig formiddag.

I 4. kvartal havde vi 11 10 km ture og 5 15 km ture.
D. 20 november blev julefrokosten afholdt for sidste gang i Blokhuset, da kommunen holder huset lukket fra 1. november til 1. april. Hvad vi gør her efter, har vi endnu ikke besluttet. Vi havde en god tur og en hyggelig eftermiddag.
Maden kom fra Aakirkebyhallerne.

D. 18. december var festudvalget igen på banen med gløgg og æbleskiver.
2. juledag var vi 13, der gik en dejlig tur i Almindingen.

I år har vi haft 22 turledere fordelt på 46 10 km ture og 5 på 20 lange ture.
En stor tak til jer, uden jer ingen forening.
Også en stor tak til festudvalget for jeres store arbejde med fastelavn, grill, minigolf, julefrokost og gløgg arrangementerne. Tak til Nick for Sverigesturen.
Tak til Rigmor, der administrerer facebookgruppen, og sluttelig tak til min bestyrelse for godt samarbejde.