5km og 10 km ture 2022-3

10.07 P plads ved skytteforeningens hus, Ørningevej 4, Vestermarie                                           Flemming Skou 40 58 40 38
17.07 P plads ved Knudsker klubhus Aakirkebyvej 138, Rønne                                                      Kenn Ole Andersson 23 71 50 23

24.07          Flagermushuset, Sigtevej Gudhjem                                                                                                       Bente Reinfeldt 21 81 28 85
31.07 P plads overfor kolonihaverne på Mosevej, Nexø                                                                      Gitte Berlin 51 30 18 24
07.08 P Plads ved Stadionvej,Allinge                                                                                                       Birthe Jensen 29 72 17 65
14. 08 P plads v. Medborgerhuset, Jernbanevej, Lobbæk                                                                     Bente Reinfeldt 21 81 28 85

17.08 Endagstur til Sverige Simrishamn/Skillinge                                                                           Nick Due Hansen 61 26 25 09
21.08 P plads v. Kongemindet, Kongemindsvejen, Almindingen                                                     Lisa Drejer 30 26 23 44
25.08    BornPark Minigolf, Gudhjemvej 27, Gudhjem                                                                     Kisser Vilsgaard 23 81 48 30
28.08  P plads v. Miljø og Teknik, Skovløkken 4, Tejn                                                                         Kisser Vilsgaard 23 81 48 30
04.09 P plads v. Oksemyrvej, Paradisbakkerne, Ibsker                                                                      Mogens Schou 40 41 26 79
11.09 P plads v. Sose odde, Sosevejen, Aakirkeby                                                                               Erling og Marianne Skov 28 77 74 36
18.09 P plads på Melsted havn, Melsted                                                                                             Merethe Germundsson 61 68 58 04
25.09 P plads v. Ringborgen, Rispebjerg, Dyndebyvejen, Poulsker                                              Arne Munch Ipsen 24 63 56 88