Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gangforeningen Bornholm.
Torsdag d. 3.marts 2022 kl. 19.00
På Bornholms Centralbibliotek i Rønne

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent/sekretær.
3. Valg af 2 stemmetællere.
4. Formandens beretning.
5. Kassereren aflægger revideret regnskab fra det forløbne år.
6. Behandling af evt. indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg ifølge lovene.

På valg til bestyrelsen er:
Formand Lisa Drejer, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Kisser, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Jytte Berg Nielsen, modtager genvalg
Suppleant: Mona Kirchler, modtager ikke genvalg.

Revisor: Carsten Faurskov Jensen, modtager genvalg
Revisorsuppleant: Lene Holm, modtager genvalg.

Festudvalget:
Inge-Lise Olsen, modtager ikke genvalg.
Kisser Vilsgaard, modtager genvalg.
Endnu et medlem ønskes.

Fanebærer: Nick Due Hansen, modtager genvalg.
Fanebærer suppleant: Elise Storr, modtager genvalg.

9. Eventuelt.

Hvis coronaen tillader det:
Tilmelding til spisning ved generalforsamlingen senest d. 17. februar til:
Lene Pedersen, tlf. 20 15 27 09 eller E-mail: lenep7@gmail.com

Husk kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.
(Udmeldelse meldes til kassereren)
Husk mundbind og coronapas