Formandens beretning for 2021

Formands beretning for 2021

    

Så er der gået et år igen, og vi kan gøre status for årets gang i Gangforeningen.
Vi var ved årets slutning 112 medlemmer, mod 118 forrige år.
Fordelt på køn var vi 71 kvinder og 41 mænd.
2021 blev et meget anderledes år på grund af corona pandemien. Vi måtte i begyndelsen af året kun være 5 og med 2 meters afstand, så det var umuligt at mødes. Så foruden turene blev det også til aflysning af fastelavnstur og generalforsamling. Generalforsamlingen d. 18 februar blev først udsat til 18. marts, men så igen udsat på ubestemt tid. Biblioteket havde annulleret alle aftaler indtil 5. april. Vi fik først en aftale til d. 2. juni.
10 km turene startede igen d. 7. marts, men med begrænset antal, højst 25 måtte man være, så der måtte tilmelding til. De lange ture startede d. 6. marts.
Det blev kun til en enkelt lang tur i 1. kvartal og 4 10 km ture.

2. kvartal startede med generalforsamling d. 2. juni. Der var stadig restriktioner. Deltagerantallet måtte ikke overstige 50, krav om mundbind og stikprøvekontrol af coronapas. Efterfølgende spisning fravalgte vi, da vi ikke syntes, det var særligt hyggeligt med afstandskrav på 2 meter. I stedet for besluttede vi, at Gangforeningen betalte maden til grillarrangementet d. 20 juni.
Niels Christensen forlod efter mange år i festudvalget. Kenn Ole Andersson blev valgt ind i stedet for.
Fanebærer Carsten Olsen, modtog ikke genvalg, Nick Due Hansen blev ny fanebærer, ny fanebærersuppleant, Elise Storr.

10, 10 km ture og 5 lange ture, gik vi i 2. kvartal.
En tur, jeg godt vil reklamere for, er solopgangsturen, der var kun 8 deltagere. Tidspunktet er godt nok tidligt, men det er en skøn tur, hvor vi slutter af med morgenmad, som Gangforeningen betaler.

Mandag d. 31. maj var vi tilmeldt Ladywalk med 9 deltagere. 2 meldte fra grundet sygdom. Grundet coronaen var det lidt anderledes i år, der var ingen samlet start. Vi måtte starte kl. 10.30 og gå hen over dagen, når det passede bedst.
Vi gik en tur i et pragtfuldt vejr, så det blev en herlig tur.

Grillarrangementet d. 20. juni, blev heldigvis gennemført i år. Som altid havde festudvalget igen styr på tingene, og efter en dejlig 10 km var der 40 til grillmad og hyggeligt samvær.
I 3. kvartal havde vi 13 10 km ture og 3 lange ture. Vi holder ferie hele juli og halve august for de lange ture.
26. august var festudvalget igen på banen. 17 mødtes ved Bornpark Minigolf. Der spillede vi minigolf en times tid og hyggede lidt bagefter. En dejlig formiddag.

I 4. kvartal havde vi 12 10 km ture og 4 15 km ture.
D. 21. november afholdt vi julefrokost i Blokhuset. 36 deltog.
D. 19. december var der gløgg tur. Kun 10 var mødt til gåturen, så med festudvalget og 3 efternølere, blev vi kun 17.

Vi har i år igen lavet om på de lange ture for muligvis at få flere med. Nu gå vi kun 15 km ture, med start fra 28. august.
En opfordring til turlederne:
Inden vi går, spørg om der er nogle, der vil gå en lidt kortere tur, og om der er en, som vil være fører for dem, hvis der ikke på forhånd er lavet en aftale med en fører, der vil tage sig af den kortere tur. Prøv på at bruge ca. 2 timer, også på den kortere tur, så vi prøver på at være retur samtidig til kaffe og måske en lille en.
Gå ikke for hurtigt i starten, kik jer tilbage og hold samling på tropperne.

I år har vi haft 26 turledere fordelt på 39 10 km ture og 4 på 13 lange ture.
En stor tak til jer, uden jer ingen forening.
Også en stor tak til festudvalget for jeres store arbejde med fastelavn, grill, minigolf, julefrokost og gløgg arrangementerne. En særlig tak til Inge-Lise, der har trukket det store læs fra starten i 2001.
Tak til Rigmor, der administrerer facebook gruppen, og sluttelig tak til min bestyrelse for godt samarbejde.