Indkaldelse Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gangforeningen Bornholm.

Torsdag d. 06.februar 2020 kl. 19.00

På Bornholms Centralbibliotek i Rønne

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent/sekretær.
  3. Valg af 2 stemmetællere.
  4. Formandens beretning.
  5. Kassereren aflægger revideret regnskab fra det forløbne år.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg ifølge lovene.

På valg til bestyrelsen er:

 

Formand: Lisa Drejer, modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Kisser Vilsgaard, modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Jytte Berg Nielsen, modtager genvalg.

Suppleant: Mona Kirchler, modtager genvalg.

 

Revisor: Alex Mogensen, ønsker ikke genvalg

Revisorsuppleant: Lene Holm, modtager genvalg.

 

Festudvalget:

Inge-Lise Olsen, modtager genvalg.

Erik Jensen, modtager genvalg.

 

Fanebærer: Carsten Olsen, modtager genvalg.

Fanebærer suppleant: Nick Due Hansen, modtager genvalg.

 

 

 

Tilmelding til spisning ved generalforsamlingen senest d. 03. februar til:

Lene Pedersen, tlf. 20 15 27 09 eller E-mail: lenep7@gmail.com

 

Husk kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.

(udmeldelse meldes til kassereren)        Venlig hilsen,  Bestyrelsen