Generalforsamling 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Gangforeningen Bornholm.

Torsdag d. 07.februar 2019 kl. 19.00

På Bornholms Centralbibliotek i Rønne

 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent/sekretær.
  3. Valg af 2 stemmetællere.
  4. Formandens beretning.
  5. Kassereren aflægger revideret regnskab fra det forløbne år.
  6. Behandling af evt. indkomne forslag
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg ifølge lovene.

På valg til bestyrelsen er:

Kasserer: Inger Bech, modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem: Lene Pedersen, modtager genvalg.

Suppleant: Mona Kirchler, modtager genvalg.

Revisor: Alex Mogensen, modtager genvalg.

Revisorsuppleant: Lene Holm, modtager genvalg.

Festudvalget:

Niels Christensen, modtager genvalg.

Claus Bue Hansen, modtager ikke genvalg.

 Fanebærer: Carsten Olsen, modtager genvalg.

Fanebærer suppleant: Nick Due Hansen, modtager genvalg.

Tilmelding til spisning ved generalforsamlingen senest d. 04. februar til:

Lene Pedersen, tlf. 20 15 27 09 eller E-mail: lenep7@gmail.com

 

Husk at kontingent skal være betalt inden generalforsamlingen.

(udmeldelse meldes til kassereren) 

        Venlig hilsen,     Bestyrelsen