20 km 2018-3

Lange træningsture.
Alle ture starter kl. 08.00 og er på ca. 20 km.
Tempoet er ca. 6 km/t, og der er rast undervejs.
Obligatorisk tilmelding til turleder senest dagen før kl. 12.00
For ikke medlemmer koster det kr. 20.00 pr. tur

 

25.08
           P-plads ved fugletårnet
           Ølenevej, Aakirkeby      Merethe Germundsson 61 68 58 04
15.09 P-plads ved Vibegård
          Vibegårdvej 2, Rønne         Jens Borello 40 61 51 70
29.09 P-plads ved Ols Kirke
          Olsker                                   Herdis Lyster 40 29 31 24