20 km 2018-2

Lange træningsture.
Alle ture starter kl. 08.00 og er på ca. 20 km.
Tempoet er ca. 6 km/t, og der er rast undervejs.
Obligatorisk tilmelding til turleder senest dagen før kl. 12.00
For ikke medlemmer koster det kr. 20.00 pr. tur

Dato          Sted                                 Turleder/ Telefon
07.04        P-plads ved Fyrvejen Dueodde                                                                                                              Holger Kofoed/ 23 45 94 26
21.04        P-plads ved Hvide Hus, Randkløvevej, Saltuna                                                                          Merethe Germundsson/ 61 68 58 04
12.05        P-plads ved Østkraft Skansevej, Rønne                                                                                             Birthe Jensen / 29 72 17 65
26.05        P-plads ved Sandlinien,Sandvig                                                                                                    Merethe Germundsson/ 61 68 58 04
09.06        Obs. 30 km  P-plads ved Ekkodalen

                  Ekkodalsvejen 5, Aakirkeby                                                                                                               Jens Borello / 40 61 51 70

23.06.       Haslegrillen, Havnen, Hasle

                                                   Merethe Germundsson /61 68 58 04