DMF-vandrekalender 2018

Vandrekalenderen 2018.
Vandrekalenderen 2018 har været på gaden siden den 1. september.
Vandrekalenderen kan købes ved henvendelse til kasserer Vibeke Kjestrup eller formand
Gunner Faarup Nielsen.
Vær opmærksom på, at portoen for udsendelse af en enkelt Vandrekalender til 31. december
2017 er kr. 32.00. Her kan sendes op til 4 Vandrekalendere da vægtgrænsen er 500 g.
Fra 1. januar 2018 stiger portoen til kr. 36,-, og der kan kun sendes 2 Vandrekalendere inden
for den genindførte vægtgrænse på 250 g.
Kalenderen kan selvfølgelig også ses på hjemmesiden www.vandrekalenderen.dk