Bliv medlem

Formand
Lisa Drejer
Bodernevej 32
3720 Åkirkeby
Tlf.: 30 26 23 44
E-mail: lisa.drejer@gmail.com ____________

Navn: __________________________________
Født: __________________________________
Navn: __________________________________
Født: __________________________________
Adresse: __________________________________
Postnr./By _________________________________
Tlf.: __________________________________
E-mail: __________________________________
Undertegnede
Indmelder sig hermed i GANGFORENINGEN BORNHOLM
_____ Person á 100,00 kr.
_____ Passivt medlem 50,00 kr.
Blanketten indsendes i udfyldt stand til foreningens kasserer
Inger Bech
Martinsvej 9
3730 Nexø
E-mail: bech3730@gmail.com
Eller indmeld dig på www.gangforeningen-bornholm.dk

Bank: Sydbank Reg. nr. 6060 kontonr. 0004842652

Fødselsdagen er vigtig da vi skal leverer statistik til hovedorganisationen